Nacionalinis akreditacijos biuras (toliau – Biuras) yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką akreditacijos srityje. Daugiau informacijos apie biudžetines įstaigas prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos galite rasti čia.

Biuro strateginis tikslas – užtikrinti, kad akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų – sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų – veikla būtų pripažįstama tarptautiniu lygiu.

Biuro misija – atlikti nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas Lietuvoje.

Biuras akredituoja bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijas, kontrolės įstaigas, asmenų, produktų, vadybos sistemų sertifikavimo įstaigas, EMAS vertintojus bei atlieka jų veiklos priežiūrą.

Biuras atlieka Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės institucijos funkcijas.

Biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys, Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) narys, EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų, asmenų, produktų bei vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimo srityse.

Biuras yra tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis narys, ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.

Atnaujinimo data: 2023-11-29