Naudingos nuorodos

EA 

European-co-operation for Accreditation (Europos akreditacijos organizacija)
Interneto puslapis: http://www.european-accreditation.org


ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation (Tarptautinė laboratorijų akreditavimo organizacija)
Interneto puslapis: http://www.ilac.org


IAF

International Accreditation Forum (Tarptautinis akreditacijos forumas)
Interneto puslapis: http://www.iaf.nu

IAF CertSearch - the global database for accredited certifications (Pasaulinė akredituotų sertifikatų duomenų bazė)

Interneto puslapis: http://www.iafcertsearch.org


EPTIS

European Information System on Proficiency Testing Schemes (Europos bandymų kokybės tikrinimo schemų informacinė sistema)
EPTIS pateikta išsami informacija apie Europos Sąjungoje organizuojamas bandymų kokybės ir tikrinimo (PT) schemas. Šios PT schemos taikomos, organizuojant PT įvairiose bandymų srityse.
Interneto puslapis: http://www.eptis.bam.de


COMAR

International Data Bank on Reference Materials (Tarptautinis pamatinių medžiagų duomenų bankas)

COMAR yra pateikti išsamus duomenys apie paliudytąsias pamatines medžiagas (CRM - Certified Reference Materials).
Interneto puslapis: http://www.comar.bam.de


EURACHEM

A focus for analytical chemistry in Europe (Europos analitinės chemijos oganizacija)

Interneto puslapis: http://www.eurachem.org


EUROLAB

The European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories (Matavimų, bandymų ir analitinių laboratorijų nacionalinių asociacijų Europos federacija)
Interneto puslapis: http://www.eurolab.org


EURAMET

European Collaboration in Measurement Standards (Europos metrologijos organizacija - etalonų sulyginimas) 
Interneto puslapis:   http://www.euramet.org/


EMAS

Europos komisijos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema

Interneto puslapis: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Registruotų EMAS organizacijų sąrašas:

https://aaa.lrv.lt/lt/apie-agentura-1/vadybos-sistemos/emas-aplinkosaugos-vadybos-ir-audito-sistema/emas-registracijos-sarasas


Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimas

http://eur-lex.europa.eu/lt/dossier/dossier_20.htm
http://www.am.lt/VI/index.php#r/708


NANDO

Duomenų bazė apie paskelbtąsias (notifikuotas) įstaigas: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando)


IRMM

Cheminių matavimų tarplaboratoriniai palyginimai: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/interlaboratory_comparisons/imep/Pages/index.aspx


FAPAS

Cheminių matavimų maisto srityje tarplaboratoriniai palyginimai: www.fapas.com


Maisto produktų chemijos ir mikrobiologijos PT organizatorius: www.lgcpt.com

Tarplaboratoriniai palyginimai: www.intercomparison.org


Lietuvos standartizacijos departamentas

Interneto puslapis: http://www.lsd.lt/


Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija

Interneto puslapis: http://spbla.lt/


Tarptautinio svarsčių ir matų Komiteto Daugiašalio pripažinimo susitarimo signatarai (CIPM MRA)

Interneto puslapis: http://www.bipm.org/en/cipm-mra/


Business Benefits

Interneto puslapis: https://business-benefits.org/


Public Sector Assurance

Interneto puslapis:  http://www.publicsectorassurance.org/

Atnaujinimo data: 2023-11-29