Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau – Biuras)  darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje:

2024 m. balandžio 22 d. Biuro darbuotoja dalyvavo "Skaidrumo akademijos" organizuotame nuotoliniame renginyje "Pranešimai apie negeroves: nuo teorijos iki praktikos".

2024 m. kovo 19 d. Biuro darbuotoja dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame renginyje "Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas".

2024 m. vasario 13 d. Biuro darbuotoja dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame renginyje "Personalo patikimumo užtikrinimas".

2023 m. lapkričio 30 d. Biuro darbuotoja dalyvavo "Skaidrumo akademijos" organizuotame nuotoliniame renginyje "Imti ar neimti? Dovanų politikos praktikinis taikymas".

2023 m. rugsėjo 21 d. Biuro darbuotoja dalyvavo STT organizuotame metodinės pagalbos renginyje "Kitų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių taikymas ir praktiniai aspektai".

2023 m. rugsėjo 7 d. Biuro darbuotojai dalyvavo STT gyvai organizuotuose mokymuose "Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė".

2023 m. birželio 9 d. Biuro darbuotojai dalyvavo STT organizuotuose mokymuose ,,Personalo patikimumo užtikrinimas“.

2023 m. gegužės 18 d. Biuro darbuotoja dalyvavo STT organizuotuose mokymuose "Naujasis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo modelis".

2022 m. gruodžio 8 d. Biuro darbuotoja dalyvavo ,,Skaidrumo akademijos" organizuotame nuotoliniame renginyje ,,Kodėl verta vystyti skaidrų verslą".

2022 m. liepos 19 d. Biuro darbuotoja dalyvavo ,,Skaidrumo akademijos" organizuotame nuotoliniame renginyje ,,Antikorupcinė komunikacija: kodėl svarbu ne tik daryti, bet ir apie tai kalbėti?".

2022 m. balandžio 21 d. Biuro darbuotoja dalyvavo „Skaidrumo akademijos" organizuotame nuotoliniame renginyje „Kaip didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą?".

2022 m. kovo 24 d. Biuro darbuotojai (3 asm.) dalyvavo „Skaidrumo akademijos" organizuotame nuotoliniame renginyje „Karteliniai susitarimai viešuosiuose pirkimuose: kaip atpažinti ir jų išvengti?".

2022 m. kovo 1 d. Biuro darbuotoja dalyvavo nuotoliniame renginyje „Pranešėjų apsaugos forumas 2022".

2022 m. vasario 23 d. Biuro darbuotoja dalyvavo Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų kartu su „Transparency International" Lietuvos skyriumi organizuotame praktiniame seminare „Skaidri ir sąžininga veikla".

2021 m. lapkričio 29 d. Biuro darbuotojai (4 asm.) dalyvavo iniciatyvos "Skaidrumo akademija" organizuotame nuotoliniame  renginyje „Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape“.

2021 m. lapkričio 12 d. Biuro darbuotoja dalyvavo „Skaidrumo akademija“ organizuotoje nuotolinėje diskusijoje „Naujasis korupcijos prevencijos įstatymas: personalo patikimumo užtikrinimas.

2021 m. spalio 12 d. Biuro darbuotoja dalyvavo „Skaidrumo akademija“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas: antikorupciniai elgesio standartai”.

2021 m. rugsėjo 23 d. Biuro darbuotoja dalyvavo STT organizuotuose mokymuose  „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje”.

2021 m. rugsėjo 21 d. Biuro darbuotoja dalyvavo STT organizuotame e-mokymo platformos pristatymo renginyje.

2021 m. gegužės 20 d.  Biuro darbuotoja dalyvavo STT organizuotuose  mokymuose „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“.

2021 m. balandžio 15 d. Biuro darbuotojai (17 asm.) dalyvavo  ​STT organizuotoje paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“.​​

2021 m. kovo 26 d. Biuro darbuotoja dalyvavo STT organizuotoje nuotolinėje diskusijoje dėl pranešėjų apsaugos ir etikos kodekso vaidmens.

2021 m. kovo 12 d. Biuro darbuotoja dalyvavo atviroje VTEK e. konsultacijoje privačių interesų deklaravimo klausimais.

2021 vasario 4 d. Biuro darbuotoja dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame  nuotoliniame renginyje „Antikorupcinės politikos kūrimas: iššūkiai ir galimybės“.

2021 m. sausio 21 d. Biuro darbuotojai (2 asm.) dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ organizatorių – Specialiųjų tyrimų tarnybos surengtoje nuotolinėje diskusijoje „Dovanų politika: praktiniai taikymo aspektai“.

2021 m. sausio 21 d. Biuro darbuotoja dalyvavo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotuose tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę vykdantiems valstybės tarnautojams“.

2020 m. spalio 27 d. Biuro darbuotoja dalyvavo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotuose tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę vykdantiems valstybės tarnautojams“.

2020 m. rugsėjo 22 d. Biuro darbuotoja dalyvavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos organizuotuose nuotoliniuose mokymuose „Tarnybinė etika, viešųjų ir privačių interesų derinimas, interesų konfliktai, jų valdymas, privačių interesų deklaravimas ir kitos prievolės“.

2019 m. lapkričio 19 d. Biuro darbuotojai (10 asm.) dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame seminare „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje”.

2019 m. spalio 16 d. Biuro darbuotoja dalyvavo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotuose tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę vykdantiems valstybės tarnautojams“.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-24