BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


Veiklos sritys

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo bandymų ir kalibravimo laboratorijos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17025 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.3 Laboratorijų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.

Reikalavimus nustatantys dokumentai: 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Laboratorijų akreditavimo politikos

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo medicinos laboratorijos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO 15189 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.2 „Medicinos laboratorijų akreditavimas. Specialieji reikalavimai“. 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Laboratorijų akreditavimo politikos

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo kontrolės įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17020 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.6 Kontrolės įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai. 

Reikalavimus nustatantys dokumentai

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Kontrolės įstaigų akreditavimo politikos

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17065 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.4 Produktų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai. 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai


Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo asmenų sertifikavimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17024 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.8 Asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.  

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai


Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo vadybos sistemų sertifikavimo įstaigosturi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17021-1 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.9 Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.  

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

 

Akredituoti arba siekiantys akreditavimo aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos vertintojai turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.15 Aplinkosaugos (EMAS) vertintojų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.   

Reikalavimus nustatantys dokumentai

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Informacija šiuo metu yra atnaujinama, kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į Biuro administraciją.

Biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 195 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m.  kovo 23 d. nutarimo Nr. 253 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu Biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainis (Pį) apskaičiuojamas pagal formulę:

Pį = (Ek + PR) x L + K + A, kurioje:
Ek – atitikties vertinimo įstaigos vertinimą atliekančio išorės eksperto (toliau – ekspertas)  valandinis įkainis;
PR – pridėtinės išlaidos, reikalingos Biuro
 bendrųjų ryšių paslaugoms, kanceliarinių prekių ir norminių dokumentų įsigijimui, akreditacijos dokumentų kopijavimo ir archyvavimo bei informacinių sistemų eksploatavimo reikmėms, valandinis įkainis;

L– eksperto darbo, susijusio su konkrečios atitikties vertinimo įstaigos atitikties vertinimu, valandų skaičius;

K, A – eksperto kelionės ir apgyvendinimo išlaidų įkainiai.

Jeigu atitikties vertinimo įstaigos atitikties vertinimą atlieka daugiau kaip vienas ekspertas, įvertinamas kiekvieno eksperto konkretiems darbams atlikti reikalingas darbo laikas ir kiekvieno eksperto atlygintinos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

 

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2022 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo“ (2022 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-8 redakcija)  patvirtintas 2022 m. atitikties įvertinimo įstaigos atitikties vertinimą atliekančio išorės eksperto valandinis įkainis (Ek) yra 49,78 Eur/val., pridėtinių išlaidų, reikalingų Biuro bendrųjų ryšių paslaugoms, kanceliarinių prekių ir norminių dokumentų įsigijimui, akreditacijos dokumentų kopijavimo ir archyvavimo bei informacinių sistemų eksploatavimo reikmėms, valandinis įkainis (PR) – 20,33 Eur/val.

Eksperto kelionės ir apgyvendinimo išlaidų įkainiai (K, A), jei būtų įtrauktini apskaičiuojant paslaugos kainą, nustatomi pagal faktiškai patirtas kelionės ir (ar) apgyvendinimo išlaidas, vadovaujantis Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:

K – atlyginamos transporto išlaidos, susijusios su vykimu į atitikties vertinimo įstaigos buveinę ar veiklos vietą, ar kitą atitikties vertinimo įstaigos nurodytą vietą (kelionės ir grįžimo iš jos visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, kaina arba sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į kelionę buvo važiuojama eksperto transporto priemone), taip pat transporto išlaidos paslaugų teikimo vietovėje (vietovėse) visų rūšių transporto priemonėmis;

A – atlyginamos patirtos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, neviršijančios 140 Eur gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienai normos.

Sudarant paslaugų teikimo sutartį įstaiga gali pasirinkti pati savo lėšomis pasirūpinti eksperto kelione ir (ar) apgyvendinimu – tokiu atveju atitinkamos išlaidos į galutinę paslaugos kainą neįtraukiamos.

Taip pat informuojame, kad išdavus akreditavimo pažymėjimą ar jį pakeitus yra mokėtina 14 Eur arba 7,20 Eur valstybės rinkliava (Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.620 papunktis).

 

Laboratorijos veiklos rezultatų monitoringas – dalyvavimas PT/EQA (IKV)/ILC programose

 

Svarbus bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijų bei, kur tinka, kontrolės įstaigų (toliau - laboratorijos) gaunamų rezultatų patikimumo užtikrinimo įrodymas yra dalyvavimas išoriniuose tyrimų kokybės tikrinimuose, kuriais gali būti PT (proficiency testing) programos, tam tikros ILC (interlaboratory comparison) schemos, EQA (external quality assessment, arba IKV – išorinio kokybės vertinimo) programos (medicinos laboratorijoms).

Tyrimų kokybės tikrinimas (PT) – dalyvio veiklos rezultatų įvertinimas pagal iš anksto nustatytus kriterijus, remiantis tarplaboratoriniais palyginimais.

EQA (external quality assessment) – išorinis kokybės vertinimas (IKV), šį terminą vartoja kai kurie PT organizatoriai medicinos srityje įvardinti tyrimų kokybės tikrinimo schemas ar platesnes PT programas.

Tarplaboratorinis palyginimas (ILC) – tų pačių ar panašių objektų matavimų ar tyrimų organizavimas, atlikimas ir įvertinimas dviejose ar daugiau laboratorijų pagal iš anksto nustatytas sąlygas.

Atsižvelgiant į  ILAC P9 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities reikalavimus ir EA 4/18 Guidance on  the level and frequency of proficiency testing participation nuostatas, siekiančios akreditacijos (pirmą kartą akredituojamos) ar akreditavimo srities išplėtimo bei akredituotos laboratorijos pirmiausia privalo ieškoti ir dalyvauti akredituoto pagal standarto ISO/IEC 17043 reikalavimus PT organizatoriaus akredituotoje PT/EQA (IKV) programoje (toliau – PT programa), kuri yra tinkama pagal laboratorijos veiklos sritį. Tik tokiu atveju, jei pasaulinėje rinkoje akredituotos programos nėra, gali būti priimtinas dalyvavimas akredituoto ar neakredituoto PT organizatoriaus neakredituotoje programoje. Programos turi būti tinkamos laboratorijos atliekamai veiklai.

Jei laboratorija turi dokumentuotų įrodymų, kad pasaulinėje rinkoje nėra tinkamos PT programos, laboratorija gali organizuoti/dalyvauti dvišaliuose ar keliašaliuose tarplaboratoriniuose palyginimuose (ILC).

Laboratorijų organizuojami ILC, kuriais norima pademonstruoti gaunamų rezultatų patikimumo užtikrinimą išorinėmis priemonėmis (dalyvavimą išoriniuose tyrimų kokybės tikrinimuose), privalo būti organizuoti, atsižvelgiant į standarto ISO/IEC 17043 reikalavimus ir į EA 4/21 Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation nuostatas.

Laboratorijos, siekiančios akreditacijos arba akreditavimo srities išplėtimo, privalo būti dalyvavusios bent vienoje PT programoje (nesant PT programos – ILC), apimančioje pageidaujamus akredituoti metodus ar jų grupes. Grupavimas privalo būti dokumentuotas ir atliekamas, vadovaujantis EA 4/18 nuostatomis.

Jei siekianti akreditacijos ar akreditavimo srities išplėtimo laboratorija per 1 metus iki paraiškos pateikimo neturėjo galimybių sudalyvauti konkrečioje PT programoje (pavyzdžiui, jei PT organizatorius tinkamą PT programą organizuoja rečiau nei kartą per 1 metus) ir pateikdama paraišką Nacionaliniam akreditacijos biurui (toliau – Biuras) gaunamų rezultatų patikimumo užtikrinimą pagrindė dvišalių/keliašalių ILC duomenimis, ji privalo sudalyvauti artimiausioje akredituoto PT organizatoriaus organizuojamoje PT programoje nelaukiant Biuro politikoje dėl dalyvavimo PT/ILC/EQA nustatyto 5-erių metų termino.

Akredituotos laboratorijos turi planuoti ir dalyvauti PT programose ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus (taip pat atsižvelgiant į tai veiklai taikomų teisės aktų ar norminių dokumentų reikalavimus), apimant visus akreditavimo srities metodus ar jų grupes.

PT organizatorius ir programas galima rasti duomenų bazėse, pavyzdžiui https://www.eptis.org/ ir kt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-21