BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


Veiklos sritys

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo bandymų ir kalibravimo laboratorijos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17025 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.3 Laboratorijų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.

Reikalavimus nustatantys dokumentai: 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Laboratorijų akreditavimo politikos

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo medicinos laboratorijos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO 15189 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.2 „Medicinos laboratorijų akreditavimas. Specialieji reikalavimai“. 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Laboratorijų akreditavimo politikos

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo kontrolės įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17020 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.6 Kontrolės įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai. 

Reikalavimus nustatantys dokumentai

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Kontrolės įstaigų akreditavimo politikos

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17065 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.4 Produktų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai. 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai


Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo asmenų sertifikavimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17024 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.8 Asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.  

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai


Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo vadybos sistemų sertifikavimo įstaigosturi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17021-1 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.9 Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.  

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

Akredituoti arba siekiantys akreditavimo aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos vertintojai turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.15 Aplinkosaugos (EMAS) vertintojų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.   

Reikalavimus nustatantys dokumentai

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Akredituoti arba siekiantys akreditavimo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojai turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, Europos Komisijos ir kituose vadovuose, direktyvose ir reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA bei IAF dokumentuose.

ŠESD kiekio vertintojų akreditavimo bendrieji reikalavimai nustatyti Akreditacijos dokumente AD 5.16, kurio pagrindu ŠESD kiekio vertintojų akreditavimas susideda iš šių pagrindinių etapų:

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) vertintojo įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas;
7) informacijos mainai.

Vadovaujantis AD 5.16 reikalavimais, Biuras vertina ŠESD kiekio vertintojų atitiktį šių dokumentų reikalavimams:

Reikalavimus nustatantys dokumentai

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

Biuro teikiamų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų kaina skaičiuojama vadovaujantis 2015 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 195 patvirtintu „Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 punktu „Biuro atliekamos atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugos įkainis (Pk) apskaičiuojamas pagal formulę:

Pk = (Ek + PR) x L
Ek – atitikties įvertinimo įstaigos įvertinimą atliekančio išorės eksperto, kurio paslaugos perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – ekspertas), vienos darbo dienos įkainis, nustatytas paslaugų pirkimo sutartyje;
PR – pridėtinės išlaidos, tenkančios Biuro valstybės tarnautojų, kurių pareigybei priskiriamos specialiosios veiklos sritys, vienai darbo dienai;
L – eksperto darbo, susijusio su konkrečios atitikties įvertinimo įstaigos įvertinimu, dienų skaičius".

Patvirtintas 2021 m. didžiausias mokėtinas bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainis (Ek), apskaičiuotas vadovaujantis šia metodika, yra 73,04 Eur, pridėtinės išlaidos (PR), vienai darbo dienai - 35,12 Eur.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad rinkliava už akreditavimo pažymėjimo išdavimą – 14,00 Eur, už akreditavimo pažymėjimo performinimą  – 7,20 Eur.

2015 m. gruodžio 18 d. priimtas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-41, kuriuo patvirtintas Akreditavimo paslaugų kainų skaičiavimo aprašas. Aprašą galite rasti čia.

 

Atliekamų darbų kokybės tikrinimai/tarplaboratoriniai palyginimai (PT/ILC)

Svarbus bandymų, kalibravimo laboratorijų ir kontrolės įstaigų (kur tinka) kompetencijos bei sugebėjimo gauti patikimus rezultatus įrodymas yra dalyvavimas atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginimuose (PT/ILC). Atsižvelgdamas į EA politiką dėl dalyvavimo nacionalinėje ir tarptautinėje laboratorijų atliekamų darbų kokybės užtikrinimo veikloje (ILAC-P9), Nacionalinis akreditacijos biuras (toliau – Biuras) siekia, kad visos akredituotos ar siekiančios akreditacijos laboratorijos kuo plačiau dalyvautų PT/ILC programose (kur PT/ILC programos yra taikytinos), organizuojamose kompetentingų Lietuvos ar užsienio PT/ILC organizatorių. 

Laboratorijų dalyvavimo PT/ILC programose minimalias apimtis ir dažnumą Biuras nustato remdamasis EA ir ILAC privalomojo taikymo dokumentais.

Laboratorijos, siekiančios akreditacijos bei akredituotos srities plėtimo, turi būti dalyvavusios bent vienoje PT/ILC programoje, apimančioje pageidaujamus akredituoti metodus.

Akredituotos laboratorijos turi dalyvauti PT/ILC programose bent vieną kartą per akreditacijos laikotarpį, apimant akreditavimo srities metodus. Plačiau apie tai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-08