BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


 • Administracija
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dalia Baležentė
  Tadas Juodelis
  Giedrė Aidukaitė
  Rimas Politika
 • Akreditacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eduard Subač
  Karolina Abelkienė
  Rūta Švagždienė
  Nijolė Radauskienė
  Kristina Vaičekonytė
  Renata Vaitonė
  Ilona Milkamanavičienė
  Sigita Drūteikienė
  Vida Keturkienė
  Jekaterina Žugina
  Vaclovas Žlabys
  Jolita Gečienė
  Eglė Šuliokė

  AKREDITACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI


  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Akreditacijos skyrius (toliau-skyrius) yra Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau – Biuras) savarankiškas struktūrinis padalinys. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį šioms pareigoms skiria ir atleidžia iš jų Biuro direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Skyriaus etatų sąrašą tvirtina Biuro direktorius.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi šiais dokumentais:
  - Lietuvos Respublikos Konstitucija;
  - Lietuvos Respublikos įstatymais;
  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais;
  - kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
  - Lietuvos, tarptautinių ir Europos akreditacijos organizacijos (EA) normatyviniais ir kitais dokumentais;
  - Biuro nuostatais;
  - šiais nuostatais.
  4. Skyriaus pavaldumas nurodytas Biuro struktūrinėje schemoje.

  II. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI

  5. Įgyvendinti kartu su Biuro vadovybe Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką akreditacijos  srityje.
  6. Plėtoti ir tobulinti Lietuvos atitikties įvertinimo sistemą bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų akreditacijos srityje.

  III.FUNKCIJOS

  7. Rengti norminių teisės aktų, akreditacijos ir kitų dokumentų, reglamentuojančių atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimą, projektus.
  8. Organizuoti ir vykdyti bandymų ir kalibravimo laboratorijų, gaminių, vadybos sistemų ir darbuotojų sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, EMAS ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų vertintojų įvertinimą bei bandymų laboratorijų, taikančių Geros laboratorinės praktikos principus, kontrolę.
  9. Parinkti kvalifikuotus atitinkamų sričių techninius ekspertus, organizuoti jų pirminį apmokymą.
  10. Teikti pasiūlymus Biuro direktoriui dėl atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo.
  11. Įforminti akreditavimo dokumentus.
  12. Organizuoti akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų priežiūrą.
  13. Užtikrinti atitinkamų šakos akreditacijos komitetų veiklą ir dalyvauti jų veikloje.
  14. Rinkti, sisteminti ir kaupti informaciją atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo klausimais.
  15. Rengti ir dalyvauti pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose atitikties įvertinimo klausimais.
  16. Organizuoti ir vykdyti techninių ekspertų rengimą, pastovų jų kvalifikacijos kėlimą ir įvertinimą.
  17. Teikti informaciją ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, įmonėms, organizacijoms atitikties įvertinimo klausimais.
  18. Atlikti atitinkamus darbus Biuro vadybos sistemoje, gavus įpareigojimus nustatyta tvarka.
  19. Teikti pasiūlymus Biuro vadovybei dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo.
  20. Koordinuoti palyginamųjų bandymų ir kalibravimų atlikimą.
  21. Koordinuoti akredituotų laboratorijų dalyvavimą tarptautiniuose palyginamuosiuose bandymuose bei kalibravimuose.
  22. Atstovauti Biurą Lietuvos ir užsienio organizacijose, gavus atitinkamus įgaliojimus.
  23. Propaguoti akreditacijos veiklą.

  IV.TEISĖS

  24. Gauti iš institucijų, įmonių bei organizacijų informaciją, reikalingą pareigoms atlikti.
  25. Pasitelkti kitų institucijų, įmonių, organizacijų specialistus, suderinus su jų vadovais, esant reikalui, savo veiklos klausimams spręsti.
  26. Suderinus su Biuro direktoriumi, lankytis Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose institucijose, įmonėse bei organizacijose, vykdant savo pareigas.
  27. Teikti siūlymus Biuro vadybos sistemai tobulinti.
   

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-29