2023-04-07

Tarptautinis akreditavimo forumas (IAF) išleido naują privalomo taikymo dokumentą

Tarptautinis akreditavimo forumas (IAF) išleido naują privalomo taikymo dokumentą IAF MD 7:2023 IAF Mandatory Document for the Harmonization of Sanctions and Dealing with Fraudulent Behaviour bei  informacinio pobūdžio dokumentą IAF ID 15:2023 Dealing with Fraudulent Behaviour.
Šiais dokumentais siekiama paaiškinti situacijas, kai dėl sukčiavimo ar nesąžiningo elgesio akredituotoms atitikties vertinimo įstaigoms gali būti taikomos tam tikros sankcijos, o taip pat nurodomi veiksmai, kurių privalo imtis IAF organizacija, nacionalinės akreditavimo įstaigos bei atitikties vertinimo įstaigos,  reaguodamos į nesąžiningo elgesio atvejus.