BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


Priimtas Vyriausybės nutarimas dėl naujos Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos

Data

2022 03 28

Įvertinimas
0
depositphotos_4566052-stock-photo-calculating-numbers-income-tax-return.jpg

Atitikties vertinimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad akreditavimo siekiančios arba akredituotos atitikties vertinimo įstaigos išlaidas, susijusias su jų atitikties vertinimu ir akreditavimu, apmoka pagal Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuojamus ir Nacionalinio akreditacijos biuro laikantis šios tvarkos tvirtinamus įkainius.

2022 m. kovo 23 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 195 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą“ pakeitimo“, kuriuo buvo nustatyta nauja Biuro teikiamų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarka.

Esminiai pasikeitimai, kuriuos lemia šio nutarimo įsigaliojimas, yra šie:

  • Paslaugų kaina priklausys, kaip ir anksčiau, nuo eksperto paslaugų įkainio ir Biurui tenkančių pridėtinių išlaidų įkainio, tačiau papildomai į paslaugų kainą bus įtraukiamos ir eksperto kelionės bei apgyvendinimo išlaidos – tuo atveju, jei paslaugoms suteikti ekspertui reikės išvykti iš savo gyvenamosios vietovės ir jo apgyvendinimu bei kelione nepasirūpins pati atitikties vertinimo įstaiga.
  • eksperto paslaugų ir Biuro pridėtinių išlaidų įkainiai vietoj dienos įkainių tampa valandiniais ir keičiasi jų dydžiai bei apskaičiavimo principai.
  • Įkainių dydžių pasikeitimas turėtų būti vertinamas kartu su tuo, jog nutarimu keičiami ir eksperto darbo laiko, susijusio su konkrečios atitikties vertinimo įstaigos atitikties vertinimu, skaičiavimo principai, siekiant, kad apskaičiuojant paslaugų kainą būtų įvertinamas ir nurodomas tik laikas, reikalingas esminiams paslaugos teikimo darbams atlikti, ir tokiu būdu užtikrinant, kad paslaugų kainos nedidėtų lyginant su šiuo metu taikomomis.
  • Į paslaugos teikimo laiką bus įskaičiuojamos valandos, preliminariai reikalingos įstaigos pateiktų dokumentų įvertinimui (paraiškos dėl pirminio ar pakartotinio akreditavimo dokumentų vertinamajai analizei, dokumentų dėl akreditavimo srities plėtimo ar keitimo, įvykusių esminių pasikeitimų, dokumentų, teikiamų prieš įstaigos priežiūrą, įvertinimui), vertinimui, stebėjimams ir kitiems veiksmams, atliekamiems atitikties vertinimo įstaigos (ar jos kliento) vietoje, atlikti, korekcinių veiksmų įvertinimui. Nutarimu nustatyta, kad pasirengimo vertinimui, kelionių, susijusių su vykimu teikti paslaugų į atitikties vertinimo įstaigos buveinę ar veiklos vietą, ar kitą atitikties vertinimo įstaigos nurodytą vietą, darbo pertraukų, ataskaitų po atlikto atitikties vertinimo rengimo laikas į darbo laiką, nuo kurio priklausys paslaugų kaina, negalės būti įskaičiuojamas.
  • Konkrečios paslaugos kaina bus apskaičiuojama pagal formulę (Ek + PR) x L + K + A, kurioje L – eksperto darbo, susijusio su konkrečios atitikties vertinimo įstaigos atitikties vertinimu, valandų skaičius. Jeigu atitikties vertinimo įstaigos atitikties vertinimą atlieka daugiau kaip vienas ekspertas, įvertinamas kiekvieno eksperto konkretiems darbams atlikti reikalingas darbo laikas ir kiekvieno eksperto atlygintinos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

Tikimasi, kad naujoji įkainių apskaičiavimo tvarka bus aiškesnė, padidins skaidrumą, leis atitikties vertinimo įstaigoms lengviau prognozuoti įkainio pasikeitimus ateityje ir tuo pačiu užtikrins rinkos sąlygas atitinkantį atlygį išorės ekspertams už jų teikiamas paslaugas.

 

Remiantis priimtu nutarimu, Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-8 patvirtinti nauji įkainiai, kurie bus taikomi 2022 metais, apskaičiuojant paslaugų kainas pagal sutartis, sudarytas po 2022 m. kovo 29 d.:

Išorės eksperto valandinis įkainis (Ek) – 49,78 Eur;

Pridėtinių išlaidų, reikalingų Nacionalinio akreditacijos biuro bendrųjų ryšio paslaugų, kanceliarinių prekių ir norminių dokumentų įsigijimo, akreditacijos dokumentų kopijavimo ir archyvavimo bei informacinių sistemų eksploatavimo reikmėms, valandinis įkainis (PR) – 20,33 Eur;

Eksperto kelionės ir apgyvendinimo išlaidų įkainiai (K, A), jei būtų įtrauktini apskaičiuojant paslaugos kainą, nustatomi pagal faktiškai patirtas kelionės ir (ar) apgyvendinimo išlaidas, vadovaujantis Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526:

K – atlyginamos transporto išlaidos, susijusios su vykimu į atitikties vertinimo įstaigos buveinę ar veiklos vietą, ar kitą atitikties vertinimo įstaigos nurodytą vietą (kelionės ir grįžimo iš jos visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, kaina arba sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į kelionę buvo važiuojama eksperto transporto priemone), taip pat transporto išlaidos paslaugų teikimo vietovėje (vietovėse) visų rūšių transporto priemonėmis;

A – atlyginamos patirtos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, neviršijančios 140 Eur gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienai normos.

Eksperto kelionės ir apgyvendinimo išlaidos ekspertams bus atlyginamos po kelionės pateikus Biurui jas įrodančius dokumentus (kelionės bilietus arba, jei vykstama savo transporto priemone – kelionei naudotos transporto priemonės duomenis ir degalų pirkimo kvitą, taip pat mokėjimą viešbučiui ar kitai apgyvendinimo įstaigai patvirtinantį dokumentą). Šios išlaidos, pagrįstos įrodymais, bus įtraukiamos į galutinę paslaugų kainą tik tuo atveju, jei sudarant sutartį dėl vietoje teikiamų paslaugų atitikties vertinimo įstaiga neprisiims įsipareigojimo pasirūpinti eksperto nakvyne ir (ar) kelione savo lėšomis.