2023-11-08

Patvirtinti nauji akreditacijos dokumentų AD 5.5 ir AD 5.7 leidimai. Biuras pradeda naudoti naują, skaitmeninę akreditavimo pažymėjimo formą

Informuojame, kad 2023 m. lapkričio 6 d. įsigaliojo naujai patvirtinti akreditacijos dokumento AD 5.5 „Lietuvos akreditacijos ženklas. Bendrieji reikalavimai“ šeštasis leidimas ir akreditacijos dokumento AD 5.7 „Akreditacijos simboliai. Reikalavimai ir naudojimo taisyklės“ aštuntasis leidimas. 

Vadovaujantis AD 5.7 aštuntojo leidimo įgyvendinimo nuostatomis, Biuras iki 2023 m. gruodžio 15 d. visoms akredituotoms atitikties vertinimo įstaigoms parengs ir pateiks naujus akreditacijos simbolius.

Įstaigoms, kurios su Biuru yra pasirašę susitarimus dėl akreditacijos simbolio ir ILAC MRA arba IAF MLA ženklo derinių naudojimo, iki 2024 m. sausio 1 d. bus parengti nauji akreditacijos simbolio ir ILAC MRA arba IAF MLA ženklo deriniai ir pasirašymui bus pateikti atnaujinti susitarimai dėl derinių naudojimo.

Atkreipiame dėmesį, kad akredituotų atitikties vertinimo įstaigų naudojami akreditacijos simboliai su ankstesniu akreditacijos ženklu, išduoti iki AD 5.7 aštuntojo leidimo įsigaliojimo dienos, gali būti ir toliau naudojami  atitikties vertinimo įstaigų veikloje, tačiau neviršijant šių terminų:

  • skaitmeniniuose dokumentuose ir skaitmeninėje informacijoje – iki 2024 m.  gruodžio 31 d.;
  • popieriniuose dokumentuose ir spausdintoje medžiagoje – iki 2025 m. gruodžio 31 d.;
  • sertifikatuose (pažymėjimuose) – ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į AD 5.5 šeštojo leidimo nuostatas, akreditavimo pažymėjimai pradedami žymėti naujuoju akreditacijos ženklu. Ta proga buvo atnaujinta akreditavimo pažymėjimo forma ir nauji akreditavimo pažymėjimai bei galiojančių akreditavimo pažymėjimų pakeitimai nuo lapkričio 6 d. bus išduodami kaip skaitmeniniai dokumentai, atsisakant popierinių pažymėjimų išdavimo.

Iki AD 5.7 aštuntojo leidimo įsigaliojimo dienos išduoti pažymėjimai lieka galioti iki bus pakeisti arba pasibaigs jų galiojimo terminas – vien dėl akreditavimo pažymėjimo formos pasikeitimo jie keičiami nebus.