2021-10-08

Patvirtintas naujas akreditacijos dokumento AD 5.3 leidimas

Patvirtintas naujas akreditacijos dokumento AD 5.3:2021 Laboratorijų akreditavimas. Specialieji reikalavimai  leidimas.

Akreditacijos dokumentas AD 5.3 nustato tyrimų, bandymų, kalibravimo, ėminių ėmimo laboratorijų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus bei šių laboratorijų akreditavimo notifikavimo ir (arba) lanksčios akreditavimo srities taikymo tikslu reikalavimus ir yra taikomas kartu su atitikties vertinimo įstaigų bendruosius vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.1.

Svarbiausi AD 5.3:2021 pasikeitimai:

  1. 9 skyrius papildytas nuostatomis dėl Biuro tvirtinamos ir laboratorijos aktualios akreditavimo sričių išraiškų, kai laboratorija yra akredituota LAS taikymui.
  2. Pakeistas priedas LA/AD5.3/3, skirtas notifikuotoms įstaigoms.
  3. Atlikti kitų priedų papildymai ir pakeitimai.

Akreditacijos dokumentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos.