2023-03-01

Įvyko tarptautinis Biuro vertinimas

Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (angl. Forum of accreditation and licencing bodies – FALB) tarptautinė ekspertų grupė š. m. vasario 21-22 d. vertino Nacionalinio akreditacijos biuro vykdomą Bendrijos aplinkosaugos vertintojų akreditacijos veiklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 reikalavimus. 

Remdamasi vertinimo metu surinktais įrodymais, ekspertų grupė patvirtino, kad Biuras Bendrijos aplinkosaugos vertintojų akreditaciją vykdo vadovaudamasis visais taikomais reikalavimais, kompetentingai ir patikimai. Neatitikčių nebuvo nustatyta.

Įvykusio vertinimo rezultatus tikimasi pateikti tvirtinimui artimiausio FALB posėdžio metu.