2024-01-29

IŠLEISTI ATNAUJINTI ILAC DOKUMENTAI

 

Privalomojo taikymo dokumentas ILAC-P9:01/2024

Išleista nauja privalomojo taikymo dokumento ILAC-P9:01/2024 „ILAC Policy for Proficiency Testing and/or Interlaboratory comparisons other than Proficiency Testing“ versija. Dokumentas skirtas akreditacijos įstaigoms, akredituojančioms AVĮ, atliekančias bandymus ar/ir kalibravimą, t.y.  bandymų, ėminių ėmimo, kalibravimo, medicinos laboratorijas, kontrolės įstaigas, PM/PPM gamintojus, PT organizatorius, biobankus.

Atnaujintoje dokumento versijoje yra įtrauktos nuorodos į ISO/IEC 17043, ISO 17034 ir ISO 20387 bei atsižvelgiama į pasikeitusius ISO/IEC 17011:2017, ISO/IEC 17025:2017 ir ISO 15189:2022 reikalavimus.

Naujoje versijoje pridėti informacinio pobūdžio priedai, kuriuose yra pateikiama informacija apie:

  • priimtinas PT programas ir (arba) tarplaboratorinius palyginimus (ILC), kitokius nei PT programos;
  • apie PT programų arba ILC schemų prieinamumą ir tinkamumą;
  • dalyvavimo PT/ILC schemose lygį ir dažnumą (parengta pagal EA 4/18).

 

ILAC-P9:01/2024 įgyvendinimui nustatytas vienerių metų laikotarpis, t. y. iki 2025 m. vasario mėn.

 

Gairės ILAC-G18:01/2024

Išleista nauja dokumento ILAC-G18:01/2024 „Guideline for describing Scopes of Accreditation versija, papildyta priedu F, kuriame pateikiamos gairės dėl biobankų akreditavimo srities išraiškos. Dokumentas skirtas akreditacijos įstaigoms, akredituojančioms bandymų, ėminių ėmimo, kalibravimo, medicinos laboratorijas, PM/PPM gamintojus, PT organizatorius, biobankus.

ILAC-G18:01/2024 įgyvendinimo laikotarpis nėra nustatytas.