2023-12-15

IŠLEISTAS NAUJAS PRIVALOMOJO TAIKYMO DOKUMENTAS IAF MD 28:2023

IŠLEISTAS NAUJAS PRIVALOMOJO TAIKYMO DOKUMENTAS IAF MD 28:2023

 

Išleistas naujas dokumentas IAF MD 28:2023 „IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database“, skirtas akreditacijos įstaigoms ir akredituotoms vadybos sistemų sertifikavimo įstaigoms.

IAF MD 28 detalizuoja IAF duomenų bazės principų, kurie yra išdėstyti IAFDB PL1 „Structure For The Management And Operation of IAF Database“ ir jo priede „Database principles (2022) – Annex 1 to IAFDB PL1“, įgyvendinimą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad IAF MD28:2023 4.2 punktas nustato reikalavimus akredituotoms vadybos sistemų sertifikavimo įstaigoms dėl informacijos apie išduotus sertifikatus teikimo į IAF duomenų bazę. Informacijos teikimo galimybė numatyta įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, įvairiomis kalbomis, įpareigojant užtikrinti pateiktos informacijos aktualumą bent kartą per mėnesį.

Išskirtiniais atvejais, jei akredituota vadybos sistemų sertifikavimo įstaiga negalės teikti nurodytos detalios informacijos remdamasi, pvz., nacionaliniais teisės aktais, nacionaliniais duomenų privatumo ar apsaugos įstatymais, prievolės teikti duomenis nebuvimu (vyriausybinės įstaigos), ji galės teikti Nacionaliniam akreditacijos biurui raštišką pagrindimą, prašydama taikyti išimtį dėl IAF MD28:2023 4.2.1 punkto reikalavimų vykdymo. Išimties atveju įstaigai liks prievolė kiekvieną ketvirtį į duomenų bazę teikti apibendrintus analitinius duomenis.

 

IAF MD28:2023 įgyvendinimui nustatytas vienerių metų laikotarpis, t. y. iki 2024 m. spalio 24 d.

Akredituotos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos turi įgyvendinti šio privalomojo IAF dokumento nuostatas, vadovaudamosi savo įstaigos išorinių dokumentų valdymo procedūroje nustatyta tvarka iki nurodytos datos– 2024 m. spalio 24 d.

IAF MD 28:2023 įgyvendinimas bus įvertintas eilinių Nacionalinio akreditacijos biuro vertinimų metu.

 

Dokumentai publikuojami interneto svetainėje http://www.iaf.nu

Pasaulinė akredituotų sertifikatų duomenų bazė pasiekiama http://www.iafcertsearch.org

Dažnai užduodami klausimai, susiję su IAF duomenų baze skelbiami https://iaf.nu/en/faq/