2022-09-30

Europos akreditacijos organizacijos (EA) sprendimas dėl privalomojo dokumento EA 2/17 M:2020 taikymo notifikavimo tikslais

EA Techninė taryba siekdama vieningo EA 2/17 : 2020 dokumento įgyvendinimo, 2022 m spalio 1 d. paskelbė nutarimą dėl pirmenybinio standarto taikymo notifikavimo tikslais bei atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos įvertinimo veiklos stebėjimais. Dokumento EA 2/17 : 2020 nuostatos įgyvendinamos iki 2023 m balandžio 13 d.

Plačiau: https://european-accreditation.org/important-decisions-on-the-application-of-ea-2-17-the-mandatory-document-on-accreditation-for-notification-purposes/