2022-04-13

Atnaujintas ILAC dokumentas ILAC-G18:12/2021

Šio dokumento tikslas – pateikti gaires akreditacijos įstaigoms, kaip turėtų būti išreikšta akreditavimo sritis, kad šalys, pasirašiusios ILAC tarpusavio susitarimą, galėtų veiksmingai ir darniai taikyti atitinkamus tarptautinius standartus. Dokumentas skirtas kalibravimo, bandymų, medicinos laboratorijų bei PT organizatorių ir pamatinių medžiagų gamintojų akreditavimo schemoms.

Svarbiausi ILAC-G18 pasikeitimai:

  • Dokumentas yra pilnai perrašytas.
  • Galimų lankstumo atvejų esmė nesikeitė, kai kurios formuluotės tapo labiau apibendrintos, nebeliko detalesnių paaiškinimų.
  • Dokumentas papildytas priedais, skirtais kiekvienai akreditavimo schemai. Prieduose pateikta informacija, kaip galima išreikšti fiksuotą akreditavimo sritį, ir pateikti konkrečiai akreditavimo schemai galimi lankstumo atvejai.
  • Panaikinta informacija, susijusi su akreditacijos įstaigos vykdomais AVĮ vertinimais.

Dokumentas įsigalioja nuo jo publikavimo datos, pereinamojo laikotarpio neturi.