2021-12-02

Atnaujintas dokumentas EA-4/18G:2021

Išleistas atnaujintas Europos akreditacijos organizacijos dokumentas EA 4/18 G:2021  "Guidance on  the level and frequency of  proficiency testing participation".

Šio dokumento tikslas – skatinti akreditacijos įstaigų veiklos, susijusios su atitikties vertinimo įstaigų dalyvavimo PT programose apimties ir dažnumo vertinimu, harmonizavimą. Taip pat, šio dokumento paskirtis – padėti laboratorijoms nusistatyti dalyvavimo PT programose apimtį ir dažnumą.

Svarbiausi EA 4/18 pasikeitimai:

  1. Dokumentas papildytas naujais terminais ir apibrėžimais, pakeisti kai kurie senieji terminai ir apibrėžimai.
  2. Papildytas 3 skyrius, įtraukiant naują kokybės užtikrinimo priemonę, naujas rizikas; taip pat patikslinta, kokiais atvejais tarplaboratoriniai palyginamieji (ILC) gali būti priimtini ir prilyginami tyrimų kokybės tikrinimui (PT).
  3. 4 skyrius papildytas informacija dėl nepatenkinamų PT dalyvavimo rezultatų įtakos AVĮ kokybės kontrolės strategijai.
  4. Dokumentas papildytas 5 skyriumi – nuorodiniais dokumentais.
  5. 6 skyrius papildytas 6 atveju, skirtu kalibravimo laboratorijoms.
  6. Atlikti viso dokumento redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Dokumentas įsigalioja nuo jo publikavimo datos, pereinamojo laikotarpio neturi.