2022-01-19

Atnaujintas dokumentas EA-4/02M:2021

Išleistas atnaujintas Europos akreditacijos organizacijos dokumentas EA-4/02M:2021 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in calibration".

Šio dokumento tikslas – suderinti matavimo neapibrėžties vertinimą EA viduje, be bendrųjų EA reikalavimų, nustatyti konkrečius reikalavimus ataskaitose apie matavimo neapibrėžtį akredituotų laboratorijų išduotuose kalibravimo sertifikatuose.

Šiame dokumente išdėstytos taisyklės atitinka ILAC politiką dėl Matavimų neapibrėžties kalibruojant ir Matavimo neapibrėžties išraiškos.

Dokumentas patvirtintas 2021 m. lapkričio mėn. 5 d, įsigalioja nedelsiant.