Planavimo dokumentų skyriuje skelbiami Biuro metiniai veiklos planai bei veiklos ataskaitos.

Metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos strateginio veiklos plano dalį.

Biuro veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Biuro metinio veiklos plano įgyvendinimą pagal veiklas, vertinimo kriterijus ir įvykdymo terminus bei asignavimų panaudojimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-29