Nacionalinio akreditacijos biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

   

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

 

 

2022 m.

 

 

Darbuotojų skaičius

 

2023 m. 1 ketv.

 

2023 m. 2 ketv.

 

2023 m. 3 ketv.

 

2023 m. 4 ketv.

Direktorius

1

3747

1

3884

3884

3884

3895

Direktoriaus pavaduotojas

1

3979

1

3006

2994

3012

3380

Skyriaus vedėjas

1

*

1

*

*

*

*

Vyresnioji patarėja

2

2988

2

2450

2462

2465

2765

Patarėja

1

*

1

*

*

*

*

Vyriausiasis specialistas

11

2388

11

1983

1995

1999

2201

Vyresnysis specialistas

2

1893

2

1589

1675

1675

1792

Administratorius

1

*

1

*

*

*

*

 

 Komentaras

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480, 22.3 papunkčiu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

2023 m. darbo užmokesčio pasikeitimą įtakojo nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 186 Eurų, darbuotojų kaita ir darbo stažų pasikeitimai.

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-05-15